O aplikaci


  Vítejte v aplikaci eKatalog BPEJ. V této aplikaci můžete nalézt základní informace a půdní charakteristiky pomocí kódu BPEJ. Jednotlivé prvky číselného kódu jsou zde příkladně popsány a znázorněny na mapce výskytu v ČR.

  Bonitovaná půdně ekologická jednotka je označována pětimístným kódem, který v sobě postupně zahrnuje informace o klimatickém regionu (KR), na druhé a třetí pozici se nachází zařazení půdy do hlavní půdní jednotky klasifikační soustavy (HPJ), čtvrtá číslice v sobě skrývá kombinaci stupně sklonitosti a příslušnou expozici ke světovým stranám. Na pátém místě se nachází společná kombinace skeletovitosti a hloubky v půdním profilu. Soustavu vymezuje 2199 BPEJ, které jsou zahrnuty do e-Katalogu a po zadání libovolného kódu do internetového formuláře v internetové aplikaci dojde k jejímu rozšifrování. Vykreslení informací v internetovém formuláři probíhá pro lepší srozumitelnost pomocí textového i grafického výstupu s možností následného tisku. Zároveň je umožněno prostorové vykreslování a lokalizace jednotlivých HPJ v rámci České republiky.

  Rychlá orientace a získávání informací o kódu BPEJ je důležitým prvkem při práci s účelovými informacemi o půdě a krajině. Takto uzpůsobená aplikace pomůže snížit zejména časové náklady při hledání potřebných dat a pomůže popularizaci samotného kódu BPEJ a práce, která se za ním skrývá.

Všechny zde uvedené informace byly čerpány z dvoudílné publikace: Půda a její hodnocení v ČR

Kontakt:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Oddělení Půdní služba
Žabovřeská 250
156 27 Praha 5 - Zbraslav© 2015 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.